Informatie

Omvang 
•Bredeschool Eersel-zuid ontstaat door samenvoegen Basisschool Sint Willibrordes, Basisschool Sint Jacobus en Kinderopvang Nummereen.
•Een bestaand schoolgebouw aan de Pankenstraat in Eersel wordt hiervoor grondig verbouwd en uitgebreid.
•In de plannen is de nadruk gelegd op het sterk verbeteren van de leeromgeving van de kinderen zowel onderwijskundig als in comfort.

Oplevering 
• 2016/17

Opdrachtgever 
• Eurobad van Heugten te Gemert