Informatie

Omschrijving 
Op de Campus Stappegoor in Tilburg komt een nieuw onderwijs gebouw waar Fontys Hogeschool ICT en
Fontys Academy for Creative Industries gehuisvest worden.

Het gebouw moet toekomstgericht worden ontworpen met een grote mate aan flexibiliteit.
Ook zal er grote aandacht worden besteed aan een duurzaam gebouw op het gebied van energiegebruik en materialen.

Fontys streeft naar een energielabel A++++
Dit wordt o.a. gerealiseerd door het toepassen van (buiten) zonwering, LED verlichting, en lichtafhankelijk gestuurde verlichting.

De nieuwbouwlocatie bevindt zich dicht bij de snelweg A58. Dit zorgt voor belangrijke aandachtspunten voor ventilatie.

Oplevering 
• 2019