Informatie

ERIB gaat tweede fase Science Campus Universiteit Leiden de technische installaties voorzien van duurzame isolaties.

Het Gorlaeus Gebouw wordt een duurzame en hightech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten die de academische samenwerking en kennisuitwisseling stimuleert en internationale wetenschappers en studenten aantrekt.

Omvang 
• Collegezalen 
• Onderwijsruimten 
• Laboratoria 
• Parcticumruimten 
• Brasserie 
• Bibliotheek 

Oplevering 
• 2023